ORGANITZADORS

Jordi Diaz Comas

Director del Torneig
+34 607 810 885
jdiazcomas@advocatsbda.com
Vladimir Zaiats

Arbitre Principal Obert
+34 616 716 255
vladimir.zaiats@gmail.com
Carles Salgado

Arbitre Principal Junior Circuit
+34 636 439 036
escola@eecb.cat
Vladimir Volkov

Arbitre Adjunt
+34 660 020 960
v.volkov011067@gmail.com